Rozjedeme kraj

- se silným hlasem v Česku i Evropě -

Garanti pro diplomacii

  • Národní i evropská spolupráce
  • Vyjednávání o legislativě
  • Posílení hlasu samosprávy
  • Využití zákonodárné iniciativy
  • Jednání o rozpočtovém určení daní

Diplomacie

Jižní Morava patří mezi největší kraje v České republice a svojí velikostí se podobá malé evropské zemi (počtem obyvatel srovnatelná např. s Estonskem). Hlas jihomoravských občanů proto musí mít na národní i evropské úrovni odpovídající váhu. I to je úkolem volené reprezentace kraje.

ZBudeme aktivním spoluhráčem, ale podle potřeby případně i protihráčem vlády v zájmu občanů kraje. Řešení řady palčivých problémů v kraji závisí na legislativních změnách. V nezbytném případě můžeme využít ústavního práva krajského zastupitelstva přímo předkládat potřebné návrhy zákonů Poslanecké sněmovně.

Budeme usilovat o novou dohodu státu s územními samosprávami – kraji i obcemi – o podmínkách finančního zabezpečování veřejných služeb, za které odpovídají samosprávy, prostřednictví zejména úpravy rozpočtového určení daní.

[ Zpět na úvod ]