Rozjedeme kraj

- otevřený svým občanům -

Garanti pro transparentnost

  • Zvýšení transparentnosti kraje
  • Aktualizace internetového portálu
  • Propojení ID-identit osob
  • Zvýšení komunikace s obcemi
  • Snižování zadlužení kraje
  • Součinnost s metropolitním Brnem

Transparentnost a financování

Správa kraje je službou občanům. Budeme usilovat o to, aby občané činnosti kraje a jeho orgánů rozuměli a mohli v uživatelsky přívětivém režimu tuto činnost sledovat a znát její výsledky. Krajské orgány a krajský úřad budou plně transparentní a budou vzorem toho, jak má vypadat moderní regionální správa v evropské zemi 21. století. Jihomoravský kraj získá nový internetový portál odpovídající období 2020+. Samozřejmostí musí být dobrá dostupnost všech dat o kraji. Povedeme jednání s městy a obcemi o propojování ID-identit osoby mezi jednotlivými systémy s cílem jejich lepší prostupnosti a přenositelnosti.

Posílíme komunikaci kraje s obcemi. Každý člen rady kraje bude mít kromě věcné působnosti svěřenou také odpovědnost za komunikaci s obcemi ve vymezené části kraje.

Jižní Morava je z velké části také širším metropolitním regionem města Brna. Navrhneme strategickou dohodu o společných prioritách kraje a města Brna na období deseti let. Budeme intenzivně spolupracovat na řešení všech otázek, které vyžadují součinnost kraje a města Brna.

K fungování kraje je nezbytná jeho solidní finanční kondice. Je třeba snižovat zadlužení kraje a zajistit rezervy na zvláštní situace, například k přechodnému krytí výpadku státního financování sociálních a jiných důležitých služeb pro občany. Kraj by se obecně měl zadlužovat pouze pro realizaci významných infrastrukturních investic obecné důležitosti pro obyvatele kraje. Kraj bude mít dlouhodobou finanční strategii podporující vize v oblasti samostatné působnosti kraje.

[ Zpět na úvod ]