Rozjedeme kraj

- který nabízí svobodu volby -

Garanti pro vzdělávání

  • Podpora všeobecného vzdělávání
  • Zvýšení kvality učňovských oborů
  • Podpora spolupráce se soukromníky
  • Změna systému odměňování ředitelů
  • Umožnění soukromých škol i školek
  • Zavedení vědeckých grantů

Vzdělávání a podpora vědy a inovací

Vzdělávací cesta má být věcí volby z dobrých možností. Budeme pečovat o vyváženou strukturu nabídky příležitostí ke studiu na středních školách v kraji. Budou dostatečně dostupná studijní místa na středních školách všeobecně vzdělávacího směru, budeme také podporovat přípravu k řemeslům. Zásadním způsobem zvýšíme kvalitu učňovských oborů v kraji. Výuka na středních odborných školách a učilištích bude orientována také na přípravu žáků k zahájení vlastního podnikání. Posílit spolupráci s nadacemi a soukromými investory ve vzdělávání.

Dobrou školu dělá dobrý ředitel. Zásadně změníme systém odměňování ředitelů středních škol zřizovaných krajem tak, aby plat ředitelů středních škol postupně dosahoval průměrné úrovně platů vedoucích zaměstnanců v České republice. Doplníme celkovým systémem personální práce s řediteli včetně přípravy uchazečů o místa ředitelů škol; pozice ředitelů středních škol budou přitahovat nejlepší uchazeče z celého Česka.

Kraj bude koordinovat metodickou podporu škol na svém území. Při splnění záruk kvality vstřícný ke vzniku soukromých škol a školek jako součásti pestré nabídky vzdělávacích příležitostí.

Budeme podporovat projekty sportu, případně jiných volnočasových aktivit (kroužků) ve školách tak, aby děti měly dostatečné možnosti osobního rozvoje a byly minimalizovány nároky na logistiku pro rodiče. Rozšíříme podporu vzdělávacích aktivit zaměřených na nadané děti ze základních a středních škol.

Podobu Jihomoravského kraje významně utváří univerzity a vědecká pracoviště, na které se navazuje i průmysl a byznys. Celosvětová zkušenost ukazuje, že podnikání s nejvyšší přidanou hodnotou se koncentruje tam, kde se dělá vynikající věda. Zavedeme instalační granty pro mezinárodně špičkové vědce, kteří na univerzitě nebo výzkumné instituci v kraji zřídí svůj tým, a program navazujícího financování pro špičkové týmy, které realizovaly projekty evropské vědecké superligy ERC.

Budeme podporovat projekty uplatňování výsledků zdejšího výzkumu přímo s dopadem na život, vzdělávání nebo podnikání v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s městem Brnem a univerzitami budeme iniciovat po vzoru úspěšného modelu Jihomoravského inovačního centra (JIC) zřízení agentury pro smart region s cílem uplatňování výzkumu a inovací ve zlepšování veřejné správy a veřejných služeb v kraji.

[ Zpět na úvod ]