Rozjedeme kraj

- který dbá o zdraví občanů -

Garanti pro zdravotnictví

  • financí zdravotnictví
  • Efektivní řízení krajských nemocnic
  • Podpora hospicové a paliativní péče
  • Vyšší spolupráce s univerzitami
  • Podpora projektů dobrovolnictví
  • Spravedlivé investice napříč krajem

Zdravotní a sociální služby

Jižní Morava je jeden z nejrychleji stárnoucích krajů v České republice. Přáním většiny lidí však je žít i ve stáří a v nemoci pokud možno doma. Budeme proto podporovat rozvoj hospicové a paliativní péče.

Zajistíme však také přípravu odpovídajících kapacit potřebných zařízení a podporu projektů dobrovolnictví a dalších aktivit při pomoci seniorům. Zlepšíme spolupráci s univerzitami a nevládními organizacemi při vývoji nových řešení pro zkvalitňování sociálních služeb.

Páteří zdravotní péče v kraji jsou fakultní nemocnice, které jsou organizacemi ministerstva zdravotnictví. Budeme iniciovat obnovení diskuse o změně jejich právního statutu, který by měl umožnit zapojení univerzity a kraje do řízení těchto nemocnic.

Budeme usilovat o efektivní řízení krajských nemocnic, ale zejména o vyvážené a spravedlivé vynakládání prostředků kraje na zajišťování zdravotní péče ve všech částech kraje, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem nemocnice (krajské nemocnice, městské nemocnice).

[ Zpět na úvod ]